Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

21/03/2024 :: ( 39 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานป๋าเวณี “ปี๋ใหม่เมือง” เจียงใหม่  ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567

อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานป๋าเวณี “ปี๋ใหม่เมือง” เจียงใหม่  ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในศิลปะ วิถีชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
ภายในงานพบกับ
กิจกรรมพิธีทางศาสนา
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง
กิจกรรมการก่อเจดีย์ทราย
กิจกรรมการแข่งขันลาบพื้นเมือง
 ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
(ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

Tags: