Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

01/04/2024 :: ( 81 ผู้เข้าชม )

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ฟิกเกอร์ช้างของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ฟิกเกอร์ช้างของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.เชียงใหม่

Tags: