Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวรับสมัครงาน

19/04/2024 :: ( 233 ผู้เข้าชม )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัด อบจ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน)

: ( 103 ดาวน์โหลด )

Tags: