Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

25/04/2024 :: ( 54 ผู้เข้าชม )

ผลประกาศรางวัลการประกวดออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ฟิกเกอร์ช้างของจังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ชนะในการแข่งขันประกวด 
“การประกวดออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ฟิกเกอร์ช้างของจังหวัดเชียงใหม่” 
ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผลประกาศรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
“nong jangpuak” โดย คุณธนวิษญ นิลวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
“CHANG ARRAK” โดย คุณวรนารี เชี่ยวศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
“หูหลวง” โดย คุณศิลป์ศุภา ศิลกุศล

Tags: