Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

15/05/2024 :: ( 131 ผู้เข้าชม )

อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงาน “วันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่”

อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงาน “วันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมถึงเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยว และชวนมาช้อปกับสินค้าของดีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Tags: