Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวรับสมัครงาน

16/05/2024 :: ( 490 ผู้เข้าชม )

ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ

: ( 117 ดาวน์โหลด )

Tags: