Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

10/06/2024 :: ( 48 ผู้เข้าชม )

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบทบาทหน้าที่และคุณค่าของสตรี อำเภอสารภี ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบทบาทหน้าที่และคุณค่าของสตรี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สตรีอำเภอสารภี ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และคุณค่าของตนเอง รู้จักวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้น พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้นำมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Tags: