Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

11/06/2024 :: ( 52 ผู้เข้าชม )

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 อำเภอแม่แตง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ จนนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ ลานโดมกิจกรรม เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Tags: