Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวรับสมัครงาน

14/06/2024 :: ( 315 ผู้เข้าชม )

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภท และระดับเดียวฯ

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภท และระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

: ( 57 ดาวน์โหลด )

Tags: