Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

18/06/2024 :: ( 32 ผู้เข้าชม )

นายสมบูรณ์ บุญเรือง รองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ และสมาชิกาภา อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ จนนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน วันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ บุญเรือง รองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ และสมาชิกาภา อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
>> รุ่นที่ 14 อ.สะเมิง ณ หอประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
>> รุ่นที่ 15 อ.ดอยสะเก็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
>> รุ่นที่ 16 อ.เมืองเชียงใหม่ ณ ศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

Tags: