Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวแวดวงสมาชิกสภา

19/06/2024 :: ( 36 ผู้เข้าชม )

นางมยุรา ตุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางมยุรา ตุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า อำเภอสันทราย ประจำปี 2567 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนอำเภอสันทราย สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีในวิชาชีพการจัดการหรือการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ วัดวิเวกวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Tags: