Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

20/06/2024 :: ( 57 ผู้เข้าชม )

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า อ.แม่แตง

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า อ.แม่แตง ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน สนับสนุนความรู้ ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในวิชาชีพการจัดการหรือการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Tags: