Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

21/06/2024 :: ( 44 ผู้เข้าชม )

นายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า อ.สันกำแพง

วันที่ 21 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า อ.สันกำแพง ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน อ.สันกำแพง สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีในวิชาชีพการจัดการหรือการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ โดยมีสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Tags: