Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

21/06/2024 :: ( 48 ผู้เข้าชม )

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมงานมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมงานมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย และน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร และคุณูปการ ของพระองค์ที่มีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์และแผ่นดินไทย ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Tags: