Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

21/06/2024 :: ( 54 ผู้เข้าชม )

นายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน ณ อ.ดอยหล่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.45 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า อำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในอำเภอดอยหล่อ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

Tags: