Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

25/02/2021 :: ( 72 ผู้เข้าชม )

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: คลิกที่นี่


Tags: