Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

17/05/2021 :: ( 124 ผู้เข้าชม )

รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ (สังกัดกองสาธารณสุข)

ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

: ( 48 ดาวน์โหลด )

Tags: