Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20/08/2021 :: ( 155 ผู้เข้าชม )

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอุปกรณ์ตามกิจกรรม workshop วิชาจักสานพัด ในโครงการอบรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมือง ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอุปกรณ์ตามกิจกรรม workshop วิชาจักสานพัด ในโครงการอบรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมือง ประจำปี 2564


Tags: