Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23/08/2021 :: ( 55 ผู้เข้าชม )

ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สื่อข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19):คลิกที่นี่


Tags: