Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

07/01/2022 :: ( 91 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จากการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

: ( 41 ดาวน์โหลด )

Tags: