Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

26/01/2022 :: ( 67 ผู้เข้าชม )

เผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

E-book: 89 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : คลิกที่นี่

E-book: รายงานประจำปี 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : คลิกที่นี่

: ( 31 ดาวน์โหลด )

Tags: