Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

28/12/2021 :: ( 69 ผู้เข้าชม )

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย จากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่"

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย จากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่"

ผู้ใช้ iPhone และ Android หากไม่สามารถดูได้ กรุณาคลิกที่นี่

: ( 108 ดาวน์โหลด )

Tags: