Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20/12/2021 :: ( 161 ผู้เข้าชม )

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดต่อให้มารับวัคซีน Moderna ได้

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดต่อให้มารับวัคซีน Moderna ได้

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.กัลยาณิวัฒนา : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.จอมทอง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.เชียงดาว : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ไชยปราการ : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ดอยเต่า : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ดอยสะเก็ด : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ดอยหล่อ : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ฝาง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.พร้าว : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.เมืองเชียงใหม่ : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่แจ่ม : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่แตง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่ริม : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่วาง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่ออน : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่อาย : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.เวียงแหง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สะเมิง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สันกำแพง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สันทราย : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สันป่าตอง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สารภี : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.หางดง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.อมก๋อย : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ฮอด : คลิกที่นี่


Tags: