Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

18/12/2021 :: ( 47 ผู้เข้าชม )

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง HAZARDOUS MATERIALS AWARENESS LEVEL

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้ (HAZARDOUS MATERIALS AWARENESS LEVEL) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

ผู้ใช้ iPhone และ Android หากไม่สามารถดูได้ กรุณาคลิกที่นี่

: ( 33 ดาวน์โหลด )

Tags: