Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

06/01/2023 :: ( 153 )

โครงการฝึกอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ถ่ายโอน) และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ถ่ายโอน)

และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 -19 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส


Tags: