Loading...

053-998-333humancmpao@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

06/01/2023 :: ( 191 )

การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

Tags: