Loading...

053-998-333humancmpao@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

06/01/2023 :: ( 600 )

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2566

: ( 0 )

Tags: