Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

25/05/2023 :: ( 81 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566
: ประกาศฯ ( 0 )

Tags: