Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

04/09/2023 :: ( 1,760 )

รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566
: ประกาศฯ ( 7 )

Tags: