Loading...

053-998-333humancmpao@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

05/09/2023 :: ( 59 )

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566
: ประกาศฯ ( 0 )

Tags: