Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

16/11/2023 :: ( 60 )

ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
: ประกาศฯ ( 0 )

Tags: