Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

20/11/2023 :: ( 613 )

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

: ประกาศฯ ( 0 )

Tags: