Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

11/03/2024 :: ( 125 )

รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งทันตแพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567

 

: ประกาศฯ ( 2 )

Tags: