Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

26/03/2024 :: ( 385 )

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567

: ประกาศฯ ( 359 )

Tags: