Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

นางสาวยุพเรศ กันทวี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิริญรัชต์ สีทิน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางมนเทียน จาอินต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพิมพ์อธิชา ณ ราช

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาวยุพเรศ กันทวี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิริญรัชต์ สีทิน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางมนเทียน จาอินต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพิมพ์อธิชา ณ ราช

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน 
ทางฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้พร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษีฯ
ชำระค่าธรรมเนียมฯ บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของผู้ประกอบการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ของผู้ประกอบการ
และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์
www.income.chiangmaipao.go.th (เว็บไซต์ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้) ได้ตลอดเวลา
พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา
ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์