Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

13/09/2023 :: ( 22 )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ ในพื้นที่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงให

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์
ในพื้นที่ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566
 

Tags: