Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

19/09/2023 :: ( 522 )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานคลัง ร่วมให้คำแนะนำแก่ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่อ.แม่ริม , อ.สันกำแพง , อ.สันป่าตอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานคลัง ร่วมให้คำแนะนำแก่
รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม , อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่นำงบทรัพย์สินเข้ามาปรับปรุงบัญชี เพื่อเตรียมปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: