Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

10/11/2023 :: ( 8 )

โครงการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมฯ แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมฯ แก่ผู้ประกอบการโรงแรม
ของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ให้บริการในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


Tags: