Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

09/02/2024 :: ( 51 )

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการบันทึกและจัดทำรายงานการเงิน แก่รพ.สต. ในเขตพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการบันทึกและจัดทำรายงานการเงิน
แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


Tags: