Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

12/02/2024 :: ( 33 )

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการบันทึกและจัดทำรายงานการเงิน แก่รพ.สต. ในเขตพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการบันทึกและจัดทำรายงานการเงิน
แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


Tags: