Loading...

053998333 ต่อ 596 - 597 dpam.cmpao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

24/05/2023 :: ( 48 )

ออกปฏิบัติงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชม.

วันที่24 พ.ค. 66
ชุดบริการ ชุดที่1 ออกปฏิบัติงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชม. ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ชม. ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


Tags: