Loading...

053998333 ต่อ 596 - 597 dpam.cmpao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

24/05/2023 :: ( 124 )

ออกปฏิบัติงานฝึกบิน (โดรน) เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ทีมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ได้ออกซ้อมฝึกบินประจำเดือน ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


Tags: