Loading...

053998333 ต่อ 615cctvbeercm@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

06/01/2023 :: ( 26 )

ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีขอดูเหตุ
อ.เมือง อ.หางดง อ.แม่ออน อ.สันกำแพง
ติดต่อ 082-1906651 คุณศักดิ์นรินทร์
อ.แม่ริม อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง อ.แม่อาย
ติดต่อ 093-3143779 คุณกฤตภาส
อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย อ.สารภี อ.ฮอด อ.ออมก๋อย
ติดต่อ 095-4494605 คุณเจนณรงค์
อ.สันป่าตอง อ.พร้าว อ.สะเมิง อ.เวียงแหง อ.กัลยาณิวัฒนา
ติดต่อ 095-2159517 คุณจิรศักดิ์
อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม
ติดต่อ 085-3481226 คุณอัษฎาวัชร์

: ( 0 )

Tags: