Loading...

053-998-333 ต่อ 305

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

12/09/2023 :: ( 30 )

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

: ( 0 )

Tags: