Loading...

053-998-333 ต่อ 305

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

01/02/2024 :: ( 32 )

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

: ( 0 )

Tags: