Loading...

053-998-333 ต่อ 305

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

05/02/2024 :: ( 36 )

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

: ( 0 )

Tags: