Loading...

053-998-333 ต่อ 305

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

07/05/2024 :: ( 153 )

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

: ( 76 )

Tags: