Loading...

053-998-333 ต่อ 305

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

15/05/2024 :: ( 127 )

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

: ( 40 )

Tags: