Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

02/03/2023 :: ( 97 )

ระบบการจอง และขอใช้ห้องประชุม ศูนย์สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบการจองห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Scan QR Code