Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/03/2023 :: ( 51 )

ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ข้ามลำน้ำขาน ในพื้นที่ถนน ชม.4081

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดย ฝ่ายสำรวจ สำนักช่าง

ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  ข้ามลำน้ำขาน ในพื้นที่ถนน ชม.4081 ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าติ้ว หมู่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชื่อม บ้านห้วยโท้ง หมู่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


Tags: